Wie zijn wij?

Hoe start je een omroep?

In mei 2014 heeft een aantal inwoners de koppen bij elkaar gestoken omdat zij het jammer vonden dat de lokale omroep uit de gemeente Heumen ging verdwijnen. De laatste uitzending zou op 30 juni 2014 zijn en daarna zou het doek vallen. In de gemeente Mook en Middelaar was de lokale omroep al enige tijd eerder gestopt met uitzenden. De groep initiatiefnemers besloot te onderzoeken wat er gedaan moest worden om een nieuwe lokale omroep in zowel de gemeente Heumen als in de gemeente Mook en Middelaar van de grond te krijgen. Het eerste dat gedaan moest worden was een nieuwe stichting oprichten. Dat proces werd in juli 2014 afgerond met de oprichting van de Stichting Lokale Media Heumen en Mook en Middelaar. Vervolgens werden de bestuurders van beide gemeente hiervan op de hoogte gebracht. Ook werd met hen overlegd over hun verwachtingen van een nieuwe omroep.

 

De zendmachtiging

In de zomermaanden van 2014 werd er gewerkt aan een nieuw bedrijfsplan voor de omroep inclusief een programmabeleidbepalend orgaan (PBO). Dat bedrijfsplan moest begin september gereed zijn, zodat de gemeenteraden van beide gemeenten in het najaar een besluit over de representativiteit van het programmabeleidbepalend orgaan kon nemen. Pas als de beide gemeenteraden daarover een positief besluit hadden genomen, kregen beide gemeenten de wettelijke zorgplicht voor de omroep (€ 1,30 per huishouden) en kon bij het Commissariaat voor de Media de zendmachtiging aangevraagd worden. Eind december werd dit bestuurlijke besluitvormingsproces positief afgerond en in januari 2015 ontving de Stichting Lokale Media Heumen en Mook en Middelaar de zendmachtiging voor beide gemeenten.

 

Vrijwilligers

Een van de eerste taken die het bestuur op zich nam was het zoeken naar voldoende vrijwilligers die tijd en energie willen stoppen in de nieuwe omroep. Het bestuur laat zich bij tal van omroepzaken adviseren door twee prima adviseurs die goed bekend zijn in de wereld van de (lokale) omroep. In die periode werd ook de stationnaam GL8 ontwikkeld.

Een andere taak voor het bestuur was contact leggen met omroepen in de regio om te onderzoeken of er een basis was voor samenwerking. Er werden intensieve gesprekken gevoerd met het bestuur van de lokale omroeporganisatie in Gennep en dat resulteerde in een intentieovereenkomst om te komen tot de oprichting van een gezamenlijk facilitair bedrijf. Ook met andere omroepen in de regio werden afspraken gemaakt om te komen tot meer samenwerking.

Een derde grote taak van het bestuur was te komen tot een eigen studiolocatie waar ook snelle internetverbindingen (lees: glasvezel) mogelijk zouden zijn. Dat proces is op 1 mei 2015 afgerond met het tekenen van een huurovereenkomst voor het huren van een ruimte aan de Sluisweg in Malden. De verwachting is dat op dat industrieterrein binnen enkele maanden glasvezelverbindingen zullen worden aangelegd.

 

Programmabeleidbepalend orgaan

In dezelfde periode werd het bestuur van de Stichting Lokale Media Heumen en Mook en Middelaar uitgebreid met twee nieuwe leden zodat het bestuur vanaf dat moment uit vijf leden bestaat. Inmiddels is het programmabeleidbepalend orgaan al enkele keren bijeen geweest en moet het binnen afzienbare tijd een besluit nemen over het programma-aanbod.

De basisgedachte die ten grondslag ligt aan het programmaconcept van GL8 is tweeledig: enerzijds programma’s maken waar adverteerders op af komen en anderzijds programma’s maken waar inwoners naar kijken en luisteren. Dat laatste wordt bereikt door gebruik te maken van burgerjournalisten als verslaggevers van hun maatschappelijke omgeving. GL8 wil op die manier participatie aan de samenleving bevorderen. De leden van het PBO zijn hier te vinden