Voortgang procedure tender zonnevelden

Voortgang procedure tender zonnevelden

17 april 2021 | Ronald Peters

Op 24 september 2020 heeft de gemeenteraad van Heumen besloten over te gaan tot de realisatie van 20 ha zonnevelden. Op dit moment worden de voorstellen van verschillende marktpartijen door de gemeente getoetst aan de eerder vastgestelde criteria. Het streven is om in de tweede helft van mei 2021 de uitkomsten van de tender door B&W te laten vaststellen.

Als aanvulling op de procedure heeft het college van B&W besloten de direct belanghebbenden van het gebied te vragen hun mening te geven over de ingediende voorstellen. Daartoe wordt een extra avond georganiseerd op 28 april 2021.

Terug naar overzicht
17 april 2021 | Ronald Peters
Deel op social media of met vrienden: