Voortgang bezuiningsopdracht Mook en Middelaar

Voortgang bezuiningsopdracht Mook en Middelaar

17 april 2021 | Ronald Peters

Gemeente Mook en Middelaar kampt met een structureel tekort van ongeveer € 1 miljoen. Om de begroting weer gezond te maken, is per werkveld en per taak bepaald wat het minimum is. De gemeenteraad moet nu gaan besluiten welke bezuinigingen worden doorgevoerd.

Dit onderzoek laat zien dat de gemeente Mook en Middelaar werkt met relatief lage budgetten. Dit betekent  dat de gemeente efficiënt en doelmatig werkt. Op zich een mooie constatering, maar het betekent wel dat fors bezuinigen een bijzonder zware opgave is. Het onderzoek wijst uit dat besparingspotentieel van de gemeente klein is.

Er zullen dus stevige keuzen moeten worden gemaakt om tot een sluitend meerjarenperspectief te komen. Per besparing staan de kanttekeningen op papier.

De gemeenteraad zal de uitkomsten van het traject bespreken in een vergadering. Op basis van die uitkomsten kunnen kaders worden meegegeven waarmee het college bij het opstellen van de Begroting 2022 rekening houdt. Bij de Zomerrapportage 2021 komen de eerste indicatieve cijfers voor het jaar 2022 in beeld. In het derde kwartaal volgt een verdere uitwerking van de cijfers en te nemen maatregelen. Vervolgens stelt de raad in november 2021 de definitieve Begroting 2022 vast.

Terug naar overzicht
17 april 2021 | Ronald Peters
Deel op social media of met vrienden: