Uitvoering belastingheffing Mook en Middelaar volgend jaar door BsGW

Uitvoering belastingheffing Mook en Middelaar volgend jaar door BsGW

1 juli 2020 | Ronald Peters

De gemeente Mook en Middelaar is voornemens om met ingang van 1 januari 2021 toe te treden tot BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen. De samenwerking met BsGW is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening en het behalen van efficiencyvoordelen. Als de gemeenteraad kiest voor deze samenwerking, wordt alleen het uitvoerende deel van de gemeentelijke taken op het gebied van de heffing en inning van belastingen ondergebracht bij dit gespecialiseerd overheidsbedrijf. Het bepalen van het beleid voor de gemeentelijke belastingen en de belastingtarieven blijft in handen van de gemeente. De gemeenteraad van Mook en Middelaar zal in haar vergadering van 9 juli een besluit nemen over dit voornemen.

Terug naar overzicht
1 juli 2020 | Ronald Peters
Deel op social media of met vrienden: