Uit de raad van Mook en Middelaar

Uit de raad van Mook en Middelaar

13 mei 2021 | Ronald Peters

Op de agenda van de raadsvergadering van woensdag 12 mei stond de afvalinzameling centraal. Er lag een raadsbesluit voor, waarbij B&W voorstelde om in te stemmen met het invoeren van omgekeerd inzamelen.

Dit voorstel lag reeds voor in april, maar de besluitvorming werd toen naar mei verschoven. Die tijd is door de raadsfracties gebruikt om met een nieuw voorstel te komen, waarbij B&W gevraagd wordt om met tenminste drie voorstellen te komen waar de burgers nadrukkelijk zich over kunnen uitspreken. Die drie voorstellen met voor en tegens en kosten komen dan ook voor te liggen aan de raad.

Daarmee had de raadsvergadering ten einde kunnen zijn, maar er volgde nog een discussie van ruim een uur over details zoals het wel of niet betaald inzamelen van GFT.

B&W gaat uitvoering geven aan dit besluit en komt in het derde kwartaal met een plan van aanpak, waarbij het communicatietraject mee wordt genomen. Randvoorwaarde is dat de hoeveelheid restafval teruggebracht wordt.

Terug naar overzicht
13 mei 2021 | Ronald Peters
Deel op social media of met vrienden: