Uit de raad van Heumen  

Uit de raad van Heumen  

22 april 2020 | Ronald Peters

Extra steun aan Voedselbank

In navolging van Grave heeft de raad op initiatief van de PvdA unaniem besloten de Voedselbank € 3000,- te schenken. Ans Stunnenberg, de beoogde nieuwe PvdA-wethouder: “Ik vind wel dat de Voedselbank dat geld zoveel mogelijk bij Heumense ondernemers moet besteden.” Nu al is de uitgifte van voedselpakketten in de gemeente met 30% gestegen en wethouder Frank Eetgerink verwacht dat de vraag de komende tijd alleen maar zal toenemen.

************

Bomenplan DGH verworpen

Ondanks de steun van GL is de motie van DGH waarin het College verzocht wordt een bomenplan op te stellen verworpen. Wethouder René Waas: “De motie is overbodig omdat ik momenteel bezig ben met een groen structuurplan en bomen vormen hiervan een integraal bestanddeel.” De meerderheid van de raad volgde zijn opvatting.

************

Proces Omgevingsvisie vastgesteld

Na aandringen van diverse fracties, o.a. door GL met een motie, zegde wethouder René Waas toe dat “zoveel mogelijk” de inwoners betrokken worden bij het formuleren van de Omgevingsvisie. Deze is nodig omdat vanaf volgend jaar minder en overzichtelijker regels gaan gelden voor ruimte, wonen, infrastructuur e.d., zoals vastgelegd in de nieuwe Omgevingswet. Waas: “Via de “raadsmeedenkgroep” kunt u de vinger aan de pols houden of de participatie voldoende is.” Waarop GL besloot de motie in te trekken.

************

Steun in Corona tijd

Bijna 200 zelfstandige ondernemers hebben een aanvraag voor tijdelijke overbrugging ingediend bij de gemeente. Wethouder Maarten Schoenaker: “De helft heeft inmiddels een voorschot ontvangen.” Op verzoek van de raad komt wethouder Frank Eetgerink binnenkort met een overzicht hoe de gemeentelijke steun aan getroffen inwoners en ondernemers er voor staat.

************
Door politiek verslaggever Peter Soethoudt

 

Terug naar overzicht
22 april 2020 | Ronald Peters
Deel op social media of met vrienden: