Uit de raad van Heumen

Uit de raad van Heumen

27 september 2020 | Ronald Peters

Uit de gemeenteraad van Heumen

Door onze verslaggever Peter Soethoudt

 

VVD gelooft eigen wethouder niet

Tijdens het debat over mogelijke plekken voor windmolens deed zich een merkwaardig incident voor. Wethouder René Waas (VVD) gaf aan dat als zon en water onvoldoende duurzame energie opleveren andere gebieden dan langs de A73 (het kommengebied tussen Overasselt en Nederasselt en het oostelijk deel van Heumensoord) onderzocht worden op windmolens. De voorzitter van de raad, burgemeester Mariëtte Mittendorff onderstreepte ook nog eens dat dit een duidelijke toezegging was aan de raad. Het koersdocument waarmee het college globaal de route uitstippelt naar een energieneutraal Heumen in 2050 hoefde dus niet gewijzigd te worden. DGH, VVD en PvdA vertrouwden dit niet en handhaafden na een schorsing hun wijzigingsvoorstel dat met 9 tegen 8 stemmen werd aangenomen.

 

 

 

Insprekers vragen aandacht voor diverse zaken

Anne Standing sprak over het belang van een bibliotheek in de gemeente. Inmiddels zijn er meerder acties gestart waaronder de petitie Bibliotheek Malden moet blijven. Elders in de TV krant berichten wij er uitgebreider over.

 

De overlast van hangjongeren op het Kerkplein blijft een item. “Vuurwerk laat op de avond, rommel wordt niet opgeruimd, kan de gemeente hieraan iets doen?” aldus een omwonende. Harrie Smeets (VVD) ondersteunde de klacht van de omwonenden over de rommel op het Kerkplein en pleitte voor een oplossing: “dan moeten we deze hangplek maar opheffen.”

 

De heer Kuipers maakte op voorhand bezwaar tegen een mogelijke komst van windmolens in de nabijheid van het zweefvliegveld.

Mevrouw Meesters van de werkgroep Jachthuis maakte duidelijk dat windmolens langs de A73 de gemeente uiteindelijk geld zou gaan kosten. De waarde van de woningen daalt, dus worden de inkomsten uit de OZB minder. Zij bepleitte elders in de gemeente te zoeken naar een plek voor windmolens.

 

 

Terug naar overzicht
27 september 2020 | Ronald Peters
Deel op social media of met vrienden: