Uit de raad van Heumen

Uit de raad van Heumen

12 juli 2020 | Ronald Peters

Geen politiek debat meer in Heumense raad?

Wat aangekondigd werd als een belangrijke bespreking over de toekomstplannen voor de gemeente (Kaderbrief 2021-2024) beperkte zich tot een opsomming van het coalitieakkoord door de regerende partijen en kritiek hierop van de oppositie. Van een debat was geen sprake. De voorzitter van de raad, burgemeester Marriët Mittendorff stond slechts verhelderende vragen toe. De nestor van de raad, Harry Smeets (VVD) werd zelfs het woord ontnomen waarbij Mittendorff zich beriep op gemaakte afspraken.

 

Kaderbrief 2021-2024 gewijzigd vastgesteld

De uitgangspunten in de Kaderbrief voor de begroting van 2021 werden op voorstel van CDA  gewijzigd in de tekst van het coalitieakkoord met 9 stemmen van de coalitie vóór en 8 van de oppositie tégen. Twee amendementen van GL, over duurzaamheidsinvesteringen en behoud van de activiteitensubsidies werden met 9 stemmen tégen en 8 vóór verworpen. Wel zei wethouder Maarten Schoenaker toe met de verenigingen die getroffen worden in gesprek te gaan.

 

Aanvalsplan huisvesting jongeren & starters

Unaniem werd een motie van PvdA aangenomen waarin het college verzocht wordt vóór 1 november een plan te presenteren op welke manier aan de behoefte van huisvesting voor jongeren en starters wordt voorzien. Dit moet o.a. uiterlijk volgend jaar resulteren in de bouw van 20 Tiny Houses in Overasselt en Malden.

 

Weer wisseling van raadsgriffier

Omdat Yanne Weijers na 1 jaar vertrekt naar de provincie Brabant is Nicole Collombon met ingang van augustus benoemd tot raadsgriffier in Heumen. “Zij is hiermee de vijfde in drie jaar die wij als raadsgriffier mogen benoemen,” aldus Harry Smeets, voorzitter van de werkgeverscommissie.

 

Terug naar overzicht
12 juli 2020 | Ronald Peters
Deel op social media of met vrienden: