Prick leidt coalitiebesprekingen Heumen

Prick leidt coalitiebesprekingen Heumen

9 april 2020 | Ronald Peters

Gerd Prick, oud-burgemeester van Groesbeek leidt wederom de coalitiebesprekingen in Heumen, zoals hij ook bij het vorige Collegeakkoord betrokken was. Inzet wordt een strakker program waar CDA, D’66, PvdA en VVD zich aan verbinden. Met spoed wordt samen met de wethouders de afgelopen 2 jaar geëvalueerd. Maar nu is al duidelijk dat door het vorige akkoord op hoofdlijnen het College te vaak met lege handen stond. VVD, CDA en GL zochten af en toe steun bij de oppositie om een meerderheid tegenover Collegevoorstellen te vormen.

Rust in het gemeentehuis

De partijen willen nu vooral rust in het gemeentehuis. De noodzaak van grootschalige woningbouw onderkennen alle 4 partijen. Bij de energietransitie staan CDA en VVD tegenover D’66 en PvdA maar een compromis is zeer aannemelijk.

Wel of niet bezuinigen?

Het meest ingewikkeld liggen de bezuinigingen. Dit wordt uitgebreid met steun van alle betrokken ambtenaren onderzocht. Moet er bezuinigd worden en zo ja hoe groot is dit bedrag? Vervolgens zal een keuze gemaakt worden: aanpassing van het ambitieniveau of verhogen van de lasten voor de inwoners. Vooral door dit laatste item denken de partijen 2 maanden nodig te hebben om uiteindelijk op 4 juni het nieuwe Collegeprogramma in de raad te kunnen presenteren.

Terug naar overzicht
9 april 2020 | Ronald Peters
Deel op social media of met vrienden: