Heumense fractie DGH reageert

Heumense fractie DGH reageert

4 juni 2020 | Ronald Peters

De fractie van DGH reageert in een open  brief aan alle betrokkenen op de wijze waarop het college de zienswijzen tegen de Duurzaamheidsvisie heeft beantwoord.

Reeds in februari bij de briefing van B&W aan de raad over de vervolgstappen ,was de  fractie  al niet erg hoopvol gestemd op een nieuw voorstel “Duurzaamheidsvisie” waarin op gepaste wijze rekening zou worden gehouden met de aanpassingen uit het amendement, dat door DGH in januari was ingediend.

De recente reactie van het college op alle indieners van zienswijzen “geeft op vrijwel alle punten alleen weer waarom het college tot zijn keuzes is gekomen. Er wordt weinig richting de (mogelijke) oplossingen bewogen”. DGH vreest, “ dat het nieuwe voorstel, op zwaarwichtige punten, niet zal afwijken van het oorspronkelijke voorstel.”

Ze zal daarom de nieuwe voorstellen “zeer kritisch bekijken en toetsen aan de door haar gewenste aanpassingen.”

Terug naar overzicht
4 juni 2020 | Ronald Peters
Deel op social media of met vrienden: