Gemeenteraad Mook en Molenhoek verdeeld

Gemeenteraad Mook en Molenhoek verdeeld

22 november 2020 | Ronald Peters

Donderdagavond is de startnotitie ECOzone Mook en Middelaar besproken in de raad.

De Ecozone betreft het gebied dat tussen de Heumense baan, de spoorbaan en de Groesbeekseweg ligt. Doel van de ecozone is het gebied in te richten als natuurgebied, waarbij ook het verkeersvraagstuk tussen Molenhoek en Groesbeek aangepakt gaat worden. De ontsluiting kan gaan via de Heumensebaan of via de Groesbeeekseweg.

In het verleden is een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar de variant via de Heumense baan en vervolgens langs het spoor naar de rijksweg. (bekend als variant 5a)
B&W vroeg in de vergadering om een krediet van 100.000 euro (excl. BTW) om een onderzoek uit te laten voeren naar de ecozone plannen, waarbij ook variant 5a wederom deel van het onderzoek gaat uitmaken.

De VVD bij monde van mevrouw Van den Berg diende vervolgens een amendement in, om variant 5a, uit te sluiten van het onderzoek. PvdA en DPG dienden een motie in die B&W opriepen om niet direct te focussen op variant 5a maar ook andere opties om de ontsluiting van Groesbeek naar de A73 te onderzoeken.

Mevrouw Van den Berg (VVD) opperde nog om het gehele onderzoek niet uit te voeren, omdat vorige week tijdens de begrotingsbesprekingen besloten was nieuwe projecten “on hold” te zetten. De 100.000 euro die dan bespaard werden konden wat haat betreft besteed worden aan het minimabeleid. Dit leidde vanuit met name de PvdA tot een stevige reactie, waarbij de VVD beticht werd van verkiezingspropaganda.

Het amendement van de VVD werd verworpen (VVD en GL voor, rest tegen) en de motie van de PvdA en DGP werd aangenomen (VVD en GL tegen).

Daarmee kan het onderzoek naar de Ecozone van start gaan.

Terug naar overzicht
22 november 2020 | Ronald Peters
Deel op social media of met vrienden: