Coalitieakkoord in Heumen op een oor na gevild

Coalitieakkoord in Heumen op een oor na gevild

4 juni 2020 | GL8 Media

Tijdens de raadsvergadering van 25 juni worden de wethouders van het nieuwe College benoemd nu CDA, D’66, PvdA en VVD elkaar op hoofdlijnen gevonden hebben. “Inhoudelijk schiet het op. Uitgangspunten van een noodzakelijke bezuiniging van 1,5 miljoen volgend jaar zijn overeengekomen. Zo gaat de gemeente zich terughoudend opstellen. Alle beleidsterreinen komen voor bezuinigingen in aanmerking”, aldus Gerd Prick die de onderhandelingen leidt. “Er wordt meer gekeken naar wat het rijk vergoedt en wachtlijsten zijn dan niet uitgesloten. Maar voor wie het nodig heeft blijft er een vangnet. Ook de gemeenschappelijke regelingen zullen moeten inleveren.”

De coalitie heeft zich niet op bedragen vastgelegd. Gerd Prick: “nu de kaders zijn vastgesteld is het aan het nieuwe College om een begroting voor volgend jaar op te stellen”. En daarmee staat de nieuwe bestuursstijl ook vast. De rol van College en raad zuiver houden zodat de raad niet op de stoel van het College gaat zitten zoals de afgelopen periode nogal eens gebeurde.

 

De ambitie bij duurzaamheid is bijgesteld. “Het energiepark aan de A73 mag de ontwikkeling van de Kanaalzone met woningbouw niet in de weg staan. Het rijksbeleid wordt gevolgd en we kijken nauwkeurig naar het effect en het energierendement van de investeringen. Eerst zon en water dan pas als het nodig is om de doelstelling te halen komt windenergie in beeld”. Het ziet er dus naar uit dat de DGH motie van januari grotendeels door de coalitie wordt overgenomen.

 

De portefeuilleverdeling is nagenoeg rond. Zo gaat Ans Stunnenberg het pakket van de weggestuurde wethouder, Leo Bosland overnemen. Met één belangrijke wijziging: duurzaamheid wordt overgeheveld naar Maarten Schoenaker (CDA).

 

Er is nog geen tijdstip afgesproken waarop het coalitieakkoord in definitieve vorm gepresenteerd wordt.

Door: Peter Soethoudt

Terug naar overzicht
4 juni 2020 | GL8 Media
Deel op social media of met vrienden: