Uit de raad van Heumen van 23 september

Uit de raad van Heumen van 23 september

23 september 2021 | Margie Alders
Burgemeester Mittendorff opende de vergadering met het gedenken van de overleden Gezina Beurskens-Kerssen, “het eerste vrouwelijke raadslid van 1972-1974 in onze gemeente. Sini heeft zich met tomeloze energie en groot inzicht ingezet voor onze samenleving. Zo heeft zij een grote rol gespeeld bij de oprichting van onze bibliotheek en was medeoprichter van de Heemtuin Malden. Wij herdenken haar met respect.”

 

 

Openbare parkeervoorziening bij Vuurvogel?
VVD en DGH dienden een motie in “om de bestaande kiss and ride voorziening aan de Schoolstraat met onmiddellijke ingang” om te vormen tot een blauwe zone parkeerplaats. Wethouder Waas ontraadde de motie omdat er een bezwaarprocedure loopt tegen de omgevingsvergunning voor deze kiss and ride voorziening bij de Vuurvogel. In afwachting van de rechterlijke uitspraak is uitvoering van de motie onmogelijk. “Pas als deze positief uitvalt kunnen we omvorming naar openbaar parkeren in gang zetten”, aldus de wethouder. Daarop trokken de indieners de motie in.

 

 

Besloten raadsvergadering zonder College van B&W
Er bestaat onvrede over de communicatie vanuit het College van B&W richting de raad als hoogste orgaan van de gemeente. Na sluiting van de openbare vergadering spraken de raadsleden daarom zonder burgemeester en wethouders én in beslotenheid over deze kwestie. Dus is het resultaat nog in nevelen gehuld.

 

Terug naar overzicht
23 september 2021 | Margie Alders
Deel op social media of met vrienden: