SCAN gaat onderzoek doen naar aardwarmte

SCAN gaat onderzoek doen naar aardwarmte

11 oktober 2021 | Marcel Hax

Tot en met 2 november vindt in gemeente Heumen onderzoek in de ondergrond plaats voor aardwarmte. Dit betreft seismisch onderzoek dat onderdeel uitmaakt van een landelijk onderzoek om de Nederlandse ondergrond in beeld te brengen.

Doel van het onderzoek is om nauwkeuriger in te kunnen schatten waar de inzet van aardwarmte als duurzame energiebron wellicht haalbaar is. Het onderzoek is een verkenning, het winnen van aardwarmte maakt er geen onderdeel van uit.

Bewoners worden hierover geïnformeerd via een brief. Kijk op www.scanaardwarmte.nl voor meer informatie.

Terug naar overzicht
11 oktober 2021 | Marcel Hax
Deel op social media of met vrienden: