Onderzoek nieuwe woonwijk Molenhoek Zuid

Onderzoek nieuwe woonwijk Molenhoek Zuid

23 december 2020 | Ronald Peters

De gemeente Mook en Middelaar heeft een intentieovereenkomst gesloten met drie ontwikkelaars over een nieuwe woonwijk in Molenhoek Zuid. Het gaat globaal om het gebied tussen de Maas, de Rijksweg, het spoor Venlo – Nijmegen en de Bredeweg (provinciegrens Limburg en Gelderland). Een deel van de bestaande bedrijfsbebouwing in dit gebied zal dan verdwijnen. Hier komen circa 250 woningen voor terug.

Het is de wens van de gemeente om te bouwen voor diverse doelgroepen en de nieuwe wijk te voorzien van verschillende soorten woningen.

De overeenkomst geeft de partijen een jaar de tijd om te onderzoeken of deze plannen haalbaar zijn. Belangrijk in dit proces is het opstellen van een nieuwe gebiedsvisie voor het gebied. Op basis van deze gebiedsvisie wordt vervolgens het precieze woningbouwprogramma verder uitgewerkt. Het is aan de gemeenteraad om een besluit te nemen over de gebiedsvisie.

Het is de bedoeling dat ook het volkstuinencomplex aan de Halderweg onderdeel vormt van de gebiedsontwikkeling. De gemeente is eigenaar van deze percelen en verhuurt de gronden aan volkstuinvereniging ‘Middelweart’. De gemeente onderzoekt de mogelijkheden voor een alternatieve locatie.

Terug naar overzicht
23 december 2020 | Ronald Peters
Deel op social media of met vrienden: