Lintje voor Mookse postcommandant Fons van Gompel

Lintje voor Mookse postcommandant Fons van Gompel

18 december 2019 | Margie Alders

Op zaterdag 14 december werd postcommandant Fons van Gompel (63) onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij kreeg de versierselen opgespeld door burgemeester Willem Gradisen van de gemeente Mook en Middelaar.

De uitreiking vond plaats in ’t Möks Café in Mook tijdens de jaarlijkse kerstviering van de brandweer. De heer Van Gompel is onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij woont in Molenhoek en is inmiddels ruim 9 jaar postcommandant van de brandweer Mook en Middelaar. Hij heeft ervoor gekozen met ingang van 1 januari 2020 afscheid te nemen van deze functie. De heer Van Gompel blijft overigens wel actief binnen de brandweerpost.

De heer Van Gompel is in 1998 begonnen in de rang aspirant-brandwacht. bij de toen nog gemeentelijke brandweer van Mook en Middelaar. Hoewel hij vanwege zijn werk in de sfeer van arbo en milieu, bedrijfshulpverlening en veiligheid bij het Radboudumc in Nijmegen overdag bij de brandweer in Mook en Middelaar niet inzetbaar was, heeft het toenmalige College van B en W desondanks besloten hem in 1998 bij de Mookse brandweer te benoemen. Aangegeven werd in het advies aan het toenmalige college dat hij “door zijn opleiding, werk en achtergrond potentie heeft om op termijn een kaderfunctie binnen het korps te bekleden”. Dit is vervolgens bewaarheid.

Per 1 januari 1999 is de heer Van Gompel benoemd als brandwacht, in 2003 als bevelvoerder en in 2005 volgt zijn benoeming tot brandmeester. Met ingang van 1 januari 2012 ging het brandweerpersoneel als gevolg van de landelijke Wet op de Veiligheidsregio’s over van de gemeente Mook en Middelaar naar de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Inmiddels was de heer Van Gompel commandant geworden van de brandweerpost in Mook. Hij heeft deze functie als postcommandant 9 jaar bekleed in een hectische periode.

De regionalisering van de brandweer en de relatie tussen veiligheidsregio en de lokale brandweerpost heeft veel van zijn aandacht gevergd. Als postcommandant heeft de heer Van Gompel met name gewerkt aan het behouden en versterken van de relatie tussen de brandweerpost Mook en Middelaar en de inwoners, de verenigingen en het bedrijfsleven. De lokale verankering van de brandweer heeft bij hem een belangrijke prioriteit. Verder heeft hij zich sterk ingezet voor het werven van nieuwe aanwas bij de brandweer. Dit laatste zal hij binnen de brandweer ook blijven doen.

Burgemeester Gradisen benadrukte de herinneringen te blijven koesteren aan de reguliere overleggen met de heer Van Gompel als postcommandant: “om de paar weken aan het eind van de dag spraken we elkaar over en weer bij. We deelden daarbij onze ervaringen en keken samen vooruit naar zaken die op de rol stonden”.

De heer Van Gompel kan worden gekenschetst als een brandweermens in “hart en nieren” die zijn werk als postcommandant heeft gedaan met groot enthousiasme, betrokkenheid en doorzettingsvermogen. Hij heeft inmiddels ruim 21 jaar een belangrijke bijdrage geleverd aan de veiligheid van de gemeenschap van Mook en Middelaar en de omliggende gemeenten.

Terug naar overzicht
18 december 2019 | Margie Alders
Deel op social media of met vrienden: