Coalitieakkoord Heumen: bezuiniging de rode draad

Coalitieakkoord Heumen: bezuiniging de rode draad

19 juni 2020 | Wim van Dijk
De fractievoorzitters van VVD, CDA, D66 en PvdA hebben het akkoord met als titel “Plek voor iedereen” bekend gemaakt. Bezuinigingen vanwege een tekort van tenminste 1,5 miljoen zijn de rode draad. “Als die niet voldoende opleveren en lastenverzwaring onvermijdelijk is zoeken we dit bij OZB-niet woningen en dan alleen bij het eigenaarsdeel”, aldus Rob de Graaf (CDA). Edwin Claassen (VVD): “ook de gemeentelijke organisatie ontkomt niet aan een  bezuiniging. We gaan onderzoeken welke functie  of taak niet meer nodig is.” De Graaf: “voorwaarde bij een subsidie aanvraag is dat eerst andere fondsen zijn benaderd waarbij de gemeente de helpende hand biedt.”
Woningbouw speerpunt
“Om het hoge voorzieningenniveau in onze gemeente te kunnen handhaven is uitbreiding van het woningbestand noodzakelijk. Niet alleen met appartementen in de hoogte in het centrum van Malden, maar ook met forse woningbouw in Overasselt al denkt de Dorpsraad daar anders over,” zo betoogt De Graaf.
Vangnet voor inwoners in een kwetsbare positie
Volgens Joep Witsiers (PvdA) ontkomt het sociale domein ook niet aan de bezuiniging. “Maar inwoners zonder een sociaal netwerk en/of een zeer laag inkomen worden bij de bezuinigingen ontzien.” En toekomstig wethouder Ans Stunnenberg vult aan: “We handhaven de inkomensondersteunende regelingen zoals de 110% norm voor bijzondere bijstand en de 130% norm voor kind-regelingen. En als een wachtlijst in de zorg niet te vermijden is dan alleen waar het kan lijden.”
Ambities duurzaamheid bijgesteld
Bernadette Smelik (D’66): “rond duurzaamheid volgt de gemeente een realistischer koers, ook vanwege de weerstand die de vorige aanpak opriep. We voeren het rijksbeleid uit en laten verder het initiatief aan marktpartijen en inwoners. Niet het energierendement maar de terugverdiencapaciteit wordt leidend bij duurzaamheidsinvesteringen. Het zonnepanelenproject en de duurzaamheidslening gaan we kritisch evalueren. De Wijk van de toekomst willen we samen met onze inwoners realiseren, dit hoeft niet gasloos te zijn.”
De volledige tekst van het coalitieakkoord “Plek voor iedereen” is te vinden op de gemeentelijke website. Donderdag 25 juni bespreekt de gemeenteraad het akkoord dat -een unicum- door alle individuele fractieleden van de coalitie ondertekend wordt. Tevens wordt Ans Stunnenberg als vierde wethouder benoemd.
In het programma Bij GL8 start zaterdag 20 juni de zomer! geven tussen 13.00 en 13.30 uur de fractievoorzitters van DGH en GL een eerste reactie op de coalitieplannen.
Terug naar overzicht
19 juni 2020 | Wim van Dijk
Deel op social media of met vrienden: