Burgemeesters eensgezind over coronamaatregelen

Burgemeesters eensgezind over coronamaatregelen

14 januari 2022 | Marcel Hax

Op 13 januari hebben de 14 burgemeesters van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid overlegd over de stand van zaken rond corona. De burgemeesters steunen de motie van een aantal gemeenten die dezelfde dag behandeld is door de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

In deze motie wordt het kabinet opgeroepen te bekijken onder welke voorwaarden de samenleving weer open zou kunnen en wordt opgeroepen een langetermijnvisie op coronabestrijding te ontwikkelen.

Tegelijkertijd blijven de gemeentes in Gelderland-Zuid wel handhaven waar overtredingen op de nu geldende coronamaatregelen worden begaan.

Ook de burgemeesters van Noord- en Midden-Limburg hebben zich in soortgelijke bewoordingen uitgedrukt. Zij tonen begrip voor de oproep van winkels en horecazaken die hun bedrijf willen openen. Voor veel ondernemers is de financiële nood hoog en ontbreekt het aan perspectief.

Zij hopen dan ook dat er ruimte komt voor versoepeling in de coronamaatregelen, en dat het kabinet kan luisteren naar de roep voor een toekomstperspectief. Hoewel ze niet expliciet aangeven of ze zullen gaan handhaven bij ondernemers die geen gehoor geven aan de maatregelen vertrouwen ze er op dat ondernemers een verstandige afweging maken.

Terug naar overzicht
14 januari 2022 | Marcel Hax
Deel op social media of met vrienden: