Wel schadevergoeding bij overstroming

Wel schadevergoeding bij overstroming

19 juni 2020 | Wim van Dijk

Bewoners van het gebied Lob van Gennep hebben in de toekomst recht op een schadevergoeding als hun huis onder water komt te staan. Dat gaat in op het moment dat de bouwwerkzaamheden in het kader van het project LOB van Gennep aan de dijken starten. Het project Lob van Gennep moet ervoor zorgen dat alleen nog bij extreem hoog water een deel van de gemeenten Gennep en Mook en Middelaar onderloopt. Onder de bewoners is daarom veel weerstand tegen het project. Wethouder Geertjan Wienhoven verwacht dat het recht op schadevergoeding deze weerstand voor een deel zal wegnemen. Afgelopen maanden is er druk overleg gevoerd met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Uitkomst is dat de bijzondere status van het gebied als zijnde rivierbed wordt opgeheven. Dit maakt de weg vrij voor een schadevergoeding Ook is er geen vergunning van het Rijk meer nodig om te kunnen bouwen of uitbreiden. Rijkswaterstaat heeft overigens wel afgedwongen dat er maar beperkt gebouwd mag worden in het gebied. Voor 1 januari 2021 moeten daarover afspraken zijn gemaakt. Wethouder Geertjan Wienhoven over de beperking: “We waren toch al niet van plan alles
vol te bouwen, maar we kunnen nu wel weer woningen voor de lokale bevolking bouwen in onze kernen”.

Terug naar overzicht
19 juni 2020 | Wim van Dijk
Deel op social media of met vrienden: