Vaststelling ontwerp inpassingplan Maaslijn

Vaststelling ontwerp inpassingplan Maaslijn

3 mei 2021 | Ronald Peters

Recent heeft Provincie Limburg het inpassingsplan voor het project Opwaardering Maaslijn vastgesteld. Hierin staat hoe de aanpassingen aan de spoorweginfrastructuur tussen Roermond en Nijmegen gaan gebeuren. Tot 10 juni ligt dit plan ter inzage en kunnen belanghebbenden hun zienswijze indienen. Kijk hiervoor op www.limburg.nl of in het gemeentehuis van Mook en Middelaar.

Reden voor de aanpassingen is het sterk toegenomen aantal reizigers. Met de elektrificatie van de Maaslijn, snelheidsverhogende maatregelen en het op cruciale plekken aanleggen van extra spoor kan deze snelle groei ook de komende jaren opgevangen worden.

Terug naar overzicht
3 mei 2021 | Ronald Peters
Deel op social media of met vrienden: