Omgevingsvergunning herinrichting Maasoever

Omgevingsvergunning herinrichting Maasoever

28 april 2021 | Ronald Peters

Rijkswaterstaat wil ter hoogte van Middelaar de Maasoever op drie locaties natuurvriendelijker maken. Dit gebeurt door de stenen bestorting onder water weg te halen. De oeververdediging en onnatuurlijke grindlagen tussen de kribben worden verwijderd. Hierdoor ontstaat een geleidelijke overgang van water naar land. In verschillende kribvakken komen 1 à 2 dode bomen als ecologisch waardevol rivierhout onder water te liggen.

De omgevingsvergunning hiervoor is begin april verleend en ligt nog tot en met woensdag 12 mei 2021 ter inzage voor belanghebbenden op het gemeentehuis in Mook. Kijk op www.rijkswaterstaat.nl/maasoevers voor meer info.

Terug naar overzicht
28 april 2021 | Ronald Peters
Deel op social media of met vrienden: