Meer ruimte voor ontwikkeling in Lob van Gennep

Meer ruimte voor ontwikkeling in Lob van Gennep

2 april 2021 | Ronald Peters

In juni 2020 nam de minister van Infrastructuur en Waterstaat het besluit om de status rivierbed achter de dijken op te heffen. Het ministerie heeft nu in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat overeenstemming is bereikt over de uitwerking van deze ontwikkelruimte.

In de toekomst zijn er daardoor meer mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkeling in het gebied Lob van Gennep. De status rivierbed zal komen te vervallen en daarmee vervalt ook de vergunningplicht voor bouwwerken op grond van de Waterwet. Op basis van berekeningen is er in het buitengebied van de Lob van Gennep ruimte voor zo’n 1.750 woningen of andere bouwwerken, zonder dat dit ten koste gaat van de waterveiligheid.

Terug naar overzicht
2 april 2021 | Ronald Peters
Deel op social media of met vrienden: