Maasheggen worden wellicht Werelderfgoed

Maasheggen worden wellicht Werelderfgoed

7 januari 2021 | Ronald Peters

De gemeentes Gennep, Mook en Middelaar en Bergen hebben een plan opgesteld waarin 3,8 miljoen euro wordt uitgetrokken om een Unesco Werelderfgoedstatus te verwerven voor de Maasheggen in deze gemeentes.

De afgelopen decennia is er voor gekozen om deze heggen kort af te maaien waardoor ze heden ten dage in een slechte staat verkeren. Dit terwijl voorbeelden in Boxmeer en aan de Brabantse kant van de Maas laten zien dat een goed ontwikkeld en onderhouden landschap bijdraagt aan de biodiversiteit en het toerisme.

De komende tijd zal het landschap verder in kaart worden gebracht en komt er overleg met grondeigenaren.

 

Foto: Route.nl

Terug naar overzicht
7 januari 2021 | Ronald Peters
Deel op social media of met vrienden: