Heumense jongeren in gesprek

Heumense jongeren in gesprek

22 mei 2020 | Ronald Peters

Het besturen en vergaderen van de gemeente gebeurt in deze Coronatijd vooral digitaal en telefonisch. “We leven in een Grip-4 situatie (= gemeente overschrijdend incident),” zo legt  burgemeester Mittendorff uit. “Op regionaal niveau wordt er beslist, waarbij Bruls (burgemeester van Nijmegen) voorzitter is. Dat gaat goed en het is een beter model dan wanneer alles van bovenaf komt. De basis is vertrouwen en een open communicatie.”

 

Er komen veel vragen van burgers binnen over wat wel en niet kan. Ook voor paspoorten, rijbewijzen en dergelijke kun je niet zo maar meer binnenlopen; er moet vantevoren een afspraak gemaakt worden. Het college krijgt dagelijkse updates van de 3 Boa’s (=Buitengewoon Opsporings ambtenaar) over zaken die zij op straat tegenkomen. Onder leiding van gemeentesecretaris Van Eeten komt het Corona Actieteam twee keer per week bij elkaar.

De Heumense ondernemers weten inmiddels de gemeente te vinden: bij financiële zorgen of met vragen of ze al dan niet open mogen. Het TOZO-loket (= tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) blijkt in staat om snel te handelen en is de menselijke maat een belangrijke factor. Dat betekent bijvoorbeeld uitstel van belasting, verruiming van het terras, uitgifte van voedsel.

 

Ook de jongeren in de Heumen accepteren de nieuwe regels. Het JOP aan het Kerkplein wordt niet of nauwelijks gebruikt. Wethouder Eetgerink: “De jongeren hebben, via de jongerenwerker, zelfs aangeboden om met de VVD in gesprek te gaan over de geuite beschuldigingen. De genoemde incidenten zijn oud en hebben geen relatie met deze jongeren. Bovendien heeft de VVD geen onderbouwing bij de beschuldigingen.”

Terug naar overzicht
22 mei 2020 | Ronald Peters
Deel op social media of met vrienden: