Het Tweede Huis zoekt vrijwilligers

Het Tweede Huis zoekt vrijwilligers

29 november 2017 | gl8admin

Stichting Het Tweede Huis is gehuisvest in een voormalig klooster in Nederasselt en biedt opvang aan mensen die tijdelijk een geborgen en veilige plek nodig hebben. In Het Tweede Huis wordt mensen de gelegenheid geboden tot rust te komen en weer voldoende vertrouwen in zichzelf te krijgen om het leven opnieuw in eigen hand te nemen. Het huis biedt opvang aan mensen die op verhaal willen komen en zich op een terugkeer in de maatschappij voorbereiden. Het Tweede Huis bestaat nu 27 jaar en heeft in de loop van de tijd onderdak verleend aan circa 1.000 mensen (vrouwen, mannen, kinderen). 

Het Tweede Huis wordt door een grote groep vrijwilligers gedragen. Zij worden aangestuurd door een coördinator, die de dagelijkse leiding heeft. We kunnen echter nog meer enthousiaste vrijwilligers gebruiken, die als mentor de bewoner kan ondersteunen en begeleiden. Men is op zoek naar stabiele medewerkers die vanuit een positieve levenshouding een bijdrage willen leveren aan de structuur, leefbaarheid en het positieve klimaat in het Tweede Huis. Van de medewerker wordt verwacht dat hij of zij minstens één dagdeel per week beschikbaar is. Voel je hiervoor of ben je nieuwsgierig geworden, neem contact op met Het Tweede Huis via info@stichtinghettweedehuis.nl of tel. 024-622 12 81.

Terug naar overzicht
29 november 2017 | gl8admin
Deel op social media of met vrienden: