Corona nieuws || Gemeente Heumen || Gemeente Mook en Middelaar

Corona nieuws || Gemeente Heumen || Gemeente Mook en Middelaar

23 maart 2021 | GL8 Media

In heel Nederland geldt vanaf zaterdag 23 januari een avondklok. Daar heeft de Tweede Kamer vandaag mee ingestemd. Dat betekent dat iedereen tussen 22.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends binnen blijft. De avondklok zorgt ervoor dat mensen minder vaak bij elkaar op bezoek gaan of elkaar ontmoeten, wat helpt om de verspreiding van het coronavirus af te remmen. Dat is belangrijk, want het kabinet maakt zich grote zorgen om de verspreiding van varianten van het coronavirus, die nog besmettelijker zijn dan het virus dat we al kennen. We moeten het moment dat deze nieuwe varianten van het virus de overhand krijgen zo veel mogelijk uitstellen.

Tijdens de avondklok is het verboden om tussen 22.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ‘s ochtends buiten te zijn.

 


 

Gebruik van mondkapjes verplicht per 1 december

Vanaf 1 december is het dragen van een mondkapje verplicht in alle openbare en overdekte ruimten. Dus bij een bezoek aan het gemeentehuis moet u een mondkapje op, maar ook in het onderwijs, het openbaar vervoer en bij contactberoepen.

Hieronder ziet u in beeld waar u een mondkapje moet dragen, hoe u een mondkapje draagt en wat goede mondkapjes zijn.
Alle informatie kunt u ook vinden op www.rijksoverheid.nl/mondkapjes

———————————————————————————————————————————————————————————————————–

Update 7 oktober 2020: Coronabesmettingen : Piek In Heumen.
Het coronavirus rukt steeds verder op in onze regio. De eerste week van oktober werden de meeste nieuwe besmettingen in onze provincie vastgesteld in Gelderland-Midden: 865. In Gelderland-Zuid ging het om 796 positieve test en in Noord- en Oost-Gelderland om 735.

Verder valt op dat er relatief veel besmettingen zijn in de gemeente Heumen. Maandag scoorde de gemeente zelfs veruit het hoogst van heel Nederland, met 103 positieve tests per 100.000 inwoners. In Heumen werden in één dag 17 mensen positief getest.

Dinsdag gaat het nog om 54 positieve tests per 100.000 inwoners, maar dat is nog altijd het hoogste aantal van onze provincie en net zoveel als in Amsterdam. De GGD Gelderland-Zuid heeft daar geen directe verklaring voor. Volgens een woordvoerder gaat het niet om een haard in bijvoorbeeld een zorginstelling of op een school.

De gemeente zelf vermoedt dat het komt omdat veel inwoners van Malden, veruit de grootste kern van Heumen, in Nijmegen werken. “Malden kun je bijna zien als een voorstad of buitenwijk van Nijmegen en bevindt zich dicht bij de universiteit, hogeschool en het Radboudumc. Mogelijk dat de besmettingen daar zijn opgelopen”, zegt een woordvoerder.

 


 

Meer lokaal maatwerk om coronavirus tegen te gaan

De voorzitter van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, drs. H.M.F. Bruls, heeft op 9 augustus 2020 de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid aangepast en vastgesteld. Deze noodverordening geldt vanaf maandag 10 augustus. De landelijk aangekondigde wijzigingen zijn hierin verwerkt.

 

De belangrijkste aanpassingen:

 • Onderwijsinstellingen organiseren hun introductieactiviteiten zoveel mogelijk online. Fysieke activiteiten kunnen alleen in kleine groepen plaatsvinden en zijn informatief van aard.
  Onderwijsinstellingen, studieverenigingen en studentensportverenigingen mogen alleen fysieke activiteiten organiseren, als de Voorzitter van de Veiligheidsregio daartoe ontheffing verleent van het verbod tot samenkomsten, en voor zover deze nodig zijn voor de introductie van de studie of sport. Fysieke bijeenkomsten vinden plaats in kleine groepen, zijn verboden tussen 22.00 en 06.00 uur en er wordt geen alcohol gedronken. De betrokken onderwijsinstelling of de veiligheidsregio moet de samenkomst geaccordeerd hebben. Studentengezelligheidsverenigingen mogen geen fysieke bijeenkomsten organiseren in het kader van de werving en introductie van studenten van mbo, hbo en wo.

·         De horeca gaat voor binnen én buiten, ongeacht de omvang van de horecagelegenheid en het aantal bezoekers, werken op basis van reservering (van tevoren of aan de deur), een gezondheidscheck en het toekennen van een vaste zitplaats (placering) aan een tafel of aan de bar. Daarnaast worden alle bezoekers gevraagd zich te registreren. Bezoekers laten op vrijwillige basis naam- en contactgegevens achter zodat de GGD contact kan opnemen bij een besmetting die verband houdt met de horecagelegenheid. Alleen de GGD kan deze informatie opvragen.

·         Bij constatering van bronbesmetting door GGD, legt de voorzitter van de veiligheidsregio een sluiting van maximaal 14 dagen van recreatieve instellingen (zoals bioscopen, horecaondernemingen, pretparken, theater, musea) op.

·         Reizigers uit risicogebieden laten zich testen en gaan thuis 14 dagen in quarantaine.

·         De voorzitter van de veiligheidsregio heeft de mogelijkheid om maatregelen te treffen om brandhaarden van het coronavirus te voorkomen en onder controle te krijgen. Deze lokale en regionale maatregelen richten zich op de naleving van de basisregels en op het voorkomen van drukte zodat het virus zich niet verder verspreidt.

 

De geactualiseerde Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid staat gepubliceerd op https://www.crisisglz.nl/noodverordening/.

 

Blijf alert

Voorzitter van de Veiligheidsregio Hubert Bruls is blij dat het kabinet nog steviger inzet op samenwerking met regionale en lokale overheden: ‘Als veiligheidsregio’s worden we door het kabinet gesteund om onze bevoegdheden in te zetten om het coronavirus onder controle te krijgen. We gaan hier zorgvuldig mee om en nemen, daar waar nodig, passende lokale en regionale maatregelen. Duidelijk is dat het virus nog lang niet weg is en in sommige regio’s neemt het aantal besmettingen weer te snel toe. Niemand wil terug naar overvolle ic’s of landelijke lockdownmaatregelen. We roepen iedereen, jong en oud, dan ook op om zelf verantwoordelijkheid te nemen, niet alleen voor jezelf, maar zeker ook voor de ander die je kunt besmetten. Houd je aan de 1,5 meter afstand, volg de hygiënemaatregelen, vermijd drukte, en bij klachten: blijf thuis en laat je testen. Alleen samen krijgen we corona onder controle.’

 


De nieuwe regels per 1 juli 2020

Regels binnen

 • U houdt binnen altijd 1,5 meter afstand.
 • Bij ruimtes binnen mogen maximaal 100 mensen bij elkaar komen. Personeel telt niet mee.
 • Meer dan 100 mensen mag. Maar alleen als u een plek reserveert. En u krijgt een gezondheidscheck.

Dit geldt bijvoorbeeld bij bioscopen, cafés, restaurants, theaters, bruiloften en uitvaarten.
Discotheken en nachtclubs blijven dicht tot 1 september. Er komen nog regels voor zangkoren.

Regels buiten

 • U houdt buiten altijd 1,5 meter afstand.
 • Bij ruimtes buiten mogen 250 personen bij elkaar komen. Personeel telt niet mee.
 • Meer dan 250 mensen mag op plekken met vaste zitplaatsen. U reserveert een plek. En u krijgt een gezondheidscheck.

Dit geldt bijvoorbeeld in de horeca.
Bij dierentuinen en pretparken geldt geen maximaal aantal personen.

Regels in het vervoer

 • U moet altijd een mondkapje dragen in het openbaar vervoer.
 • U draagt in taxi’s, busjes en touringcars altijd een mondkapje.
  U moet reserveren.
  En u krijgt een gezondheidscheck
 • Zitten er mensen uit een ander huishouden bij u in de auto?
  Draag dan allemaal een mondkapje.
 • In al het andere vervoer moet u 1,5 meter afstand houden.
  Zoals op een rondvaartboot.

Uitzonderingen op de 1,5 meter afstand

Er gelden uitzonderingen op de 1,5 meter afstand voor kinderen en jongeren:

 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden van anderen.
 • Jongeren tot 18 jaar hoeven bij elkaar geen 1,5 meter afstand te houden.
  Ze moeten wel 1,5 meter afstand houden van volwassenen.

In sommige situaties is het moeilijk om 1,5 meter afstand te houden.
Daarom gelden er ook uitzonderingen voor:

 • Hulpbehoevenden en hun begeleiders.
 • Kappers, masseurs en instructeurs in lesauto’s.
 • Sporters, acteurs en dansers.

Niet vergeten:

 • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
 • Reis zoveel mogelijk buiten de spits.
 • Blijf weg van drukke plekken.
 • Was vaak uw handen.
 • Blijf thuis bij klachten en laat u testen.

Heeft u vragen over het coronavirus?

Bel naar 0800 – 1351 (tussen 08:00 en 20:00 uur).

Een uitgebreide versie van alle regels en maatregelen kunt u nalezen op www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/06/24/per-1-juli-15-meter-blijft-norm

De nieuwe noodverordening die geldt per 1 juli 2020 kunt u nalezen op www.crisisglz.nl/media/2845/noodverordening-1-juli-dd-30-junidocx.pdf

———————————————————————————————————————————————————————————————————–

update 26 mei

Op dit moment zijn er uit de gemeente Heumen zeventien in het ziekenhuis opgenomen COVID-19-patiënten (dit zijn er 103.3 per 100.000 inwoners in deze gemeente). Het aantal aangetoonde corona-besmettingen in deze gemeente is 71 (dit zijn er 431.6 per 100.000 inwoners). Het officiële aantal mensen dat overleden is aan corona in de gemeente Heumen is negen (dit zijn er 54.7 per 100.000 inwoners).

Op dit moment zijn er uit de gemeente Mook en Middelaar zes in het ziekenhuis opgenomen COVID-19-patiënten (dit zijn er 76.5 per 100.000 inwoners in deze gemeente). Het aantal aangetoonde corona-besmettingen in deze gemeente is 36 (dit zijn er 458.8 per 100.000 inwoners). Het officiële aantal mensen dat overleden is aan corona in de gemeente Mook en Middelaar is vijf (dit zijn er 63.7 per 100.000 inwoners).
———————————————————————————————————————————————————————————————————–

update 18 mei

Op dit moment zijn er uit de gemeente Mook en Middelaar zes in het ziekenhuis opgenomen COVID-19-patiënten (dit zijn er 76.5 per 100.000 inwoners in deze gemeente). Het aantal aangetoonde corona-besmettingen in deze gemeente is 35. Het officiële aantal mensen dat overleden is aan corona in de gemeente Mook en Middelaar is vijf (dit zijn er 63.7 per 100.000 inwoners).

Op 6 mei zijn er uit de gemeente Heumen zeventien in het ziekenhuis opgenomen COVID-19-patiënten (dit zijn er 103.3 per 100.000 inwoners in deze gemeente). Het aantal aangetoonde corona-besmettingen in deze gemeente is 70. Het officiële aantal mensen dat overleden is aan corona in de gemeente Heumen is negen.

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————–
12 mei

Samenleving aan zet

Actualisatie Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Gelderland-Zuid

 Er komt weer meer ruimte na een periode van strenge maatregelen en binnen blijven. Deze positieve ontwikkelingen kunnen alleen een vervolg krijgen als we gezamenlijk onze verantwoordelijkheid blijven nemen. Vermijd dus drukte, ontwijk elkaar in het gangpad van de supermarkt of kledingzaak, respecteer de 1,5 meter, werk zoveel mogelijk thuis en was vaak je handen. Heb je verkoudheidsklachten blijf dan thuis. Heb je koorts of benauwdheid dan blijven alle huisgenoten thuis.

Deze nieuwe fase van versoepeling vraagt ook meer om lokaal maatwerk. Er zullen kleine verschillen ontstaan, niet iedere gemeente is hetzelfde en niet iedere gemeente loopt tegen dezelfde dilemma’s aan.

Maandag 11 mei zetten we de volgende stappen:

 • Basisscholen, speciaal onderwijs en kinderopvang gaan open. Maar kinderen gaan nog niet elke dag naar de basisschool.
 • Kappers en schoonheidsspecialisten mogen weer werken. Ook pedicure en fysiotherapie mag weer. Een afspraak maken is verplicht.
 • Buiten sporten mag. Maar je moet wel 1,5 meter afstand houden.
 • Bibliotheken gaan weer open.

———————————————————————————————————————————————————————————————————–

6 mei
Op dit moment zijn er uit de gemeente Mook en Middelaar zes in het ziekenhuis opgenomen COVID-19-patiënten (dit zijn er 76.5 per 100.000 inwoners in deze gemeente). Het aantal aangetoonde corona-besmettingen in deze gemeente is 35 (dit zijn er 446 per 100.000 inwoners). Het officiële aantal mensen dat overleden is aan corona in de gemeente Mook en Middelaar is vijf (dit zijn er 63.7 per 100.000 inwoners).

Op 6 mei zijn er uit de gemeente Heumen zeventien in het ziekenhuis opgenomen COVID-19-patiënten (dit zijn er 103.3 per 100.000 inwoners in deze gemeente). Het aantal aangetoonde corona-besmettingen in deze gemeente is 68 (dit zijn er 413.4 per 100.000 inwoners). Het officiële aantal mensen dat overleden is aan corona in de gemeente Heumen is acht (dit zijn er 48.6 per 100.000 inwoners).

———————————————————————————————————————————————————————————————————–

28 april
Op dit moment zijn er uit de gemeente Mook en Middelaar zes in het ziekenhuis opgenomen COVID-19-patiënten (dit zijn er 76.5 per 100.000 inwoners in deze gemeente). Het aantal aangetoonde corona-besmettingen in deze gemeente is 33 (dit zijn er 420.5 per 100.000 inwoners). Het officiële aantal mensen dat overleden is aan corona in de gemeente Mook en Middelaar is vier (dit zijn er 51 per 100.000 inwoners). De laatste update van de data van de RIVM was op 27 april 2020.

Op dit moment zijn er uit de gemeente Heumen zeventien in het ziekenhuis opgenomen COVID-19-patiënten (dit zijn er 103.3 per 100.000 inwoners in deze gemeente). Het aantal aangetoonde corona-besmettingen in deze gemeente is 64 (dit zijn er 389.1 per 100.000 inwoners). Het officiële aantal mensen dat overleden is aan corona in de gemeente Heumen is vijf (dit zijn er 30.4 per 100.000 inwoners). De laatste update van de data van de RIVM was op 27 april 2020.

———————————————————————————————————————————————————————————————————–

21 april 2020

Geen vierdaagse dit jaar. Premier Mark Rutte heeft dinsdag alle evenementen tot 1 september verboden. Diverse evenementen in de gemeente Heumen en gemeente Mook en Middelaar werden al afgelast.

———————————————————————————————————————————————————————————————————–

20 april 2020

Op dit moment zijn er uit de gemeente Heumen zeventien in het ziekenhuis opgenomen COVID-19-patiënten (dit zijn er 103.3 per 100.000 inwoners in deze gemeente). Het aantal aangetoonde corona-besmettingen in deze gemeente is 54 (dit zijn er 328.3 per 100.000 inwoners). Het officiële aantal mensen dat overleden is aan corona in de gemeente Heumen is vier (dit zijn er 24.3 per 100.000 inwoners). De laatste update van de data van de RIVM was op 20 april 2020.

Op dit moment zijn er uit de gemeente Mook en Middelaar zes in het ziekenhuis opgenomen COVID-19-patiënten (dit zijn er 76.5 per 100.000 inwoners in deze gemeente). Het aantal aangetoonde corona-besmettingen in deze gemeente is 31 (dit zijn er 395.1 per 100.000 inwoners). Het officiële aantal mensen dat overleden is aan corona in de gemeente Mook en Middelaar is vier (dit zijn er 51 per 100.000 inwoners). De laatste update van de data van de RIVM was op 20 april 2020.

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————–

16 april 2020
Door het coronavirus is Dar genoodzaakt om maatregelen voor wijkonderhoud te nemen. Dit betekent dat Dar niet al het werk in het groen en grijs kan doen. Denk bij groen aan groenonderhoud in parken en bij grijs aan onkruidbestrijding op de stoep. Door het coronavirus en de RIVM-richtlijnen zijn er minder mensen beschikbaar om het werk te doen. Zie bericht verder op deze website.

———————————————————————————————————————————————————————————————————–

15 april 2020
Koningsdag 2020 gaat niet door. Dit betekent dat eigen buurt-, straat- of tuinfeesten, barbecues, braderieën of andere bijeenkomsten helaas ook niet mogen plaatsvinden.

———————————————————————————————————————————————————————————————————–

14 april 2020
Op 14 april zijn er uit de gemeente Heumen zestien in het ziekenhuis opgenomen COVID-19-patiënten (dit zijn er 97.3 per 100.000 inwoners in deze gemeente). Het aantal aangetoonde corona-besmettingen in deze gemeente is 44 (dit zijn er 267.5 per 100.000 inwoners.

Op dit moment zijn er uit de gemeente Mook en Middelaar vijf in het ziekenhuis opgenomen COVID-19-patiënten (dit zijn er 63.7 per 100.000 inwoners in deze gemeente). Het aantal aangetoonde corona-besmettingen in deze gemeente is 24 (dit zijn er 305.8 per 100.000 inwoners). De laatste update van de data van de RIVM was op 14 april 2020.

 

Terug naar overzicht
23 maart 2021 | GL8 Media
Deel op social media of met vrienden: