Afscheid griffier Ton Peters-Sengers Mook en Middelaar

Afscheid griffier Ton Peters-Sengers Mook en Middelaar

24 maart 2020 | Ronald Peters

Tijdens de raadsvergadering van 12 maart jl. is afscheid genomen van griffier Ton Peters-Sengers. De griffier is degene die samen met de commissiegriffier (Peter Wiersma) de ondersteuning verzorgt van de gemeenteraad.

Ton Peters-Sengers werd in diverse toespraken door zowel de voorzitter van de gemeenteraad burgemeester mr. drs. W. Gradisen, als door de voorzitter van de werkgeverscommissie T. Herings en de 1ste plaatsvervangend voorzitter drs. L. Tonnaer in het zonnetje gezet.

De griffier nam met een bij tijd en wijle hilarische toespraak afscheid van de voorzitter en leden van de gemeenteraad. Hij gaat met ingang van eind maart formeel met pensioen. De gemeenteraad heeft inmiddels met de benoeming van Michelle van Arensbergen tot (nieuwe) griffier voorzien in een opvolger.

Terug naar overzicht
24 maart 2020 | Ronald Peters
Deel op social media of met vrienden: